Het ''in je SASS project

Het S.A.S.S.-traject is ontwikkeld om de talenten van jongeren en jong volwassenen te ontwikkelen.

Het doel is om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jeugdigen in kwetsbare posities te bevorderen.

Door positiviteit en intensieve begeleiding hebben zij zicht op het succesvol afronden van school en een grotere kans op langdurige arbeidsparticipatie.

We stellen met de jongere, leraar en opvoeders een plan op, dat door onze begeleiders wordt toegepast.

We kijken daarbij naar ‘Wat kun je wel?’ en ‘Hoe zetten we jouw talent om in perspectief?’.

Wij richten ons met dit project op basisscholen, VMBO, MBO en HBO maar ook op SO en VSO in de regio Tilburg. 
 

De focus ligt hierbij op samenwerken, samen delen, samen eten en samen genieten.
Het traject heeft vier belangrijke pijlers waardoor de dagbesteding zinvol wordt ingevuld.

  • Beweging:

Met de juiste beweging worden deelnemers een stuk actiever. Of dat nu individueel of in groepsverband is,
de wens van de jongere staat centraal. Jongeren mogen sporten in sportschool B-sportief.

  • Ontwikkeling

Ontwikkeling heeft als doel de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van de deelnemers te bevorderen, zodat zij weer volop mee kunnen draaien op de arbeidsmarkt of de opleiding. Een mix van activiteiten en trainingen zorgt ervoor dat deelnemers o.a. sociale vaardigheden leren en in groepsverband samenwerken. Wij gebruiken hierbij meerdere methodieken:

  • JAZ: Jij Aan Zet (cognitieve gedragstherapie)

  • Werknemers en arbeidsvaardigheden beheersen

  • Stimuleren om bezigheden te ontwikkelen, kiezen en onderhouden

  • Stage- en werkervaring opdoen

  • Educatie

Diverse activiteiten bevorderen het dagritme en verantwoordelijkheidsgevoel van deelnemers. De begeleiders verzorgen dagelijks werkgroepen op het gebied van huishouden, creativiteit en intellectuele vaardigheden. Zo worden de deelnemers geprikkeld om hun interesses ook thuis uit te oefenen en een dagritme op te bouwen. Hierbij kun je denken aan houtbewerking, schilderen, knutselen, tekenen en koken.

  • Arbeidstherapie

Met arbeidstherapie worden (handvaardigheids)activiteiten uitgevoerd. Het doel hiervan is het verbeteren van gedrag en het functioneren. Werken op arbeidstherapeutische basis wordt vaak door bedrijfsartsen geadviseerd. Arbeidstherapie heeft een duidelijke positie gekregen in cao’s en arbeidsvoorwaarden.

 ©2020 by Stichting 't Anker.