Waarom stichting ’t Anker?

Stichting ‘t Anker Tilburg is een jonge stichting. Wij richten ons op mensen die het niet vanzelfsprekend vinden om deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten die Nederland te bieden heeft. Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan voor mensen in de leeftijd van 14 tot 84 jaar. 

Stichting ‘t Anker biedt zorg aan (jong)volwassenen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.
Wij vinden dat iedereen ertoe doet, jong of oud, en willen dat gevoel overdragen. Wie is welkom bij ons?

  • Mensen met autisme of gedragsproblemen

  • Mensen met een (licht)verstandelijke beperking

  • Ouderen die zich alleen of opgesloten voelen

  • Jongeren in een Kwetsbare positie (JIKP’ers)

  • Mensen die te maken hebben met GGZ-problematiek of verslavingsproblematiek.

Het hebben van werk of een zinvolle dagbesteding is een fundamenteel element in iemands leven. Dit geeft structuur, verrijking en betekenis aan het leven. Dit geldt voor de gehele samenleving, maar helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te doen aan sociale activiteiten.

Stichting ‘t Anker ondersteunt de deelnemer waar nodig en stelt gezamenlijk doelen op, waardoor iemand zijn/haar kwaliteiten kan ontplooien op eigen tempo. Het resultaat voor de deelnemer? Sociale contacten, plezier, structuur, een dagritme, ontplooiing van zijn/haar kwaliteiten en uitdaging. 
 

Hoe gaan wij samen aan de slag?

Na een intakegesprek met onze zorgmanager, wordt een doelplan voor de cliënt opgesteld. Dit plan wordt door onze begeleiders op de werkvloer toegepast. De rode draad van de activiteiten zal gericht zijn op samenwerken, samen delen, samen eten en samen genieten.
De gedachte achter deze aanpak is om te voorkomen dat de deelnemer geïsoleerd raakt en vereenzaamt. Binnen dit traject worden diverse methodieken gebruikt.

Stichting ’t Anker streeft met persoonlijke begeleiding naar een relatie waarbij iedereen zich gewaardeerd, tevreden en serieus genomen voelt. Op onze locatie is alle ervaring en ruimte aanwezig om de deelnemers zoveel mogelijk te kunnen bieden.

Onze professionele begeleiding heeft gezamenlijk 60 jaar werkervaring in de zorg en hulpverlening. Op locatie zijn meerdere personeelsleden aanwezig die ieder zijn eigen expertise heeft maar met een gemeenschappelijk doel.
Wij staan klaar op elk moment dat we nodig zijn ( en wat haalbaar is): onze hulp beperkt zich niet van 9 tot 5. 

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding bij stichting ‘t Anker betekent individuele begeleiding, en service en zorg op maat. Wij kijken naar de individu, want iedereen is anders en elke beperking ook. Vooropstaat dat we contact hebben met de deelnemer; in overleg met de begeleiders kiest hij/zij welke vorm van dagbesteding het best past. Daarnaast communiceren we met de directe omgeving (zorgdragers) om hen op de hoogte te stellen van de vooruitgang.

We werken aan de hand van een zorgdriehoek. Allereerst gaat de zorgmanager samen met deelnemers aan de slag. Hoe kunnen zij zo gelukkig en zelfstandig mogelijk zijn? Dit onderzoeken we door te praten over wat iemand kan, wil en hoe we dat kunnen uitbouwen. We betrekken hierbij ook het eigen netwerk.

Meer informatie ontvangen?

De zorgmanager is beschikbaar om over mogelijkheden, benodigde indicaties en andere vragen te spreken. Je kunt ook het contactformulier invullen: we nemen dan binnen 3 werkdagen contact met je op.

 ©2020 by Stichting 't Anker.

 

‚Äč